شرکت خدمات نظافتی مهرگان

مصاحبه خانم دارابی مدیر اداری شرکت خدماتی سورن با رادیو تهران

مصاحبه در مورد نظافت منزل
از: رادیو تهران
برنامه: از رادیو تهران بپرسید
ساعت: ۱۷:۳۰

 

مصاحبه زنده با خانم دارابی
مدیر اداری شرکت خدماتی سورن

 

دانلود مصاحبه رادیو تهران با خانم دارابی

مصاحبه خانم دارابی مدیر اداری شرکت خدماتی سورن با رادیو تهران

۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۱:۱۴:۰۸ +۰۰:۰۰بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۶|اخبار|