نرخنامه مزد سال ۱۳۹۸ کارگران ساعتی شاغل در شرکت های خدمات خانگی

خبر: مزد ساعتی کارگران اعلام شد: تعرفه و قیمت خدمات نظافتی سال ۱۳۹۸

دستمزد ساعتی کارگران خدمات ساختمانی بنا بر مصوبات مزد شورایعالی اشتغال کشور، به ازای هر ساعت ۱۷۰۰۰ تومان اعلام شد. مزد و مزایای مربوط به نیروی انسانی مجرد یا متاهل بدون فرزند و سابقه بیمه کمتر از ۷۲۰ روز با توجه به روزهای کاری در سال ۹۸ در قبال کار بیش از ۴ ساعت ۱۶۵۰۰ تومان می باشد و هزینه ایاب و ذهاب مبلغ ۶۰۰۰ تومان تعیین شده است.
پایه متوسط مزد برای کار ثابت مبلغ ۵۰۰۰ تومان در ۳۰ روز با حداقل کار ۶ ساعت محاسبه می گردد؛ طبق مصوبات مزد شورایعالی اشتغال کشور با توجه به افزایش در سایر مزایای ضریبی مانند حق بیمه، سنوات، پاداش، عیدی و حق اولاد و رشد پایه مزدی ۳۶٫۵ درصدی با بررسی هزینه تمام شده و رعایت ضریب متوسط، حداکثر ۴۲٫۹۱ درصد و حداقل ۳۶٫۵ درصد نسبت به سایر سطوح مزدی مانند کار ثابت، نیروی کار حمل اثاثیه، کارگران ساختمانی و … در ازای کارکرد ۳۰ روز و ۶ ساعته متوسط دریافتی ساعتی ۵۰۰۰ تومان و به ازای کارکرد ساعتی، بیش از ۴ ساعت ۱۶۵۰۰ تومان می باشد در این مصوبه متوسط قیمت هر طبقه راه پله در ساختمان های عادی ۱۴۵۰۰ تومان و در محوطه هر ۱۰۰ متر یک طبقه عنوان شده است.
ریز محاسبه مزد و مزایای نیروی انسانی و مقایسه با سال ۹۷ به صورت خلاصه در جدول زیر ارائه شده است:

 

شرح هزینه سال ۹۷ سال ۹۸
خالص متوسط هزینه مزد ۵۹۹۶٫۳ ۸۷۱۲٫۹
خالص متوسط کمک هزینه رفاهی ۵۸۳٫۷ ۱۰۷۶٫۳
متوسط کمک هزینه مسکن ۲۲۸٫۲ ۵۶۶٫۵
متوسط حق بیمه ۳۰ درصد ۲۱۲۲٫۶ ۲۹۳۶٫۸
متوسط سنوات ۵۲۹٫۷ ۷۱۶٫۱
متوسط عیدی و پاداش ۱۰۵۹ ۱۴۳۱٫۸
متوسط هزینه تمام شده مزد و مزایا ۱۰۵۲۰ ۱۴۰۶۹٫۱

 

———————————–

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

نرخنامه مزد سال ۱۳۹۸ کارگران ساعتی شاغل در شرکت های خدمات خانگی استان گیلان به استناد بخشنامه های شماره ۲۶۵۱۵۶ و مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ پیرامون مصوبات مزد شورای عالی اشتغال کشور به شرح زیر جهت هرگونه اقدام مقتضی به آگاهی می رسد.

توجه: شرح جدول مزدی پایه متاثر از بکارگیری نیروی شاغل متاهل بدون فرزند یا مجرد و یا نیروی انسانی شاغل با سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۷۲۰ روز سابقه کار بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا می‌باشد.

جدول هزینه تمام شده به ازای هر ساعت کار برای نیروی انسانی به با شرایط فوق به شرح زیر می باشد:

با توجه به شرح جدول فوق و عدم وجود تمرکز در مورد انتخاب کلیه نیروهای در اختیار شرکت‌ها و کنترل ریسک مسئولیت پذیری شرکت‌ها، کارمزد ۲۱ درصد و سود میانگین ۳٫۵ درصد پیشنهاد می گردد.

در نهایت اعلام می گردد:

– مزد دریافتی به ازای هر ساعت ۱۷۰۰۰ تومان

– مزد دریافتی به ازای کار بیش از ۴ ساعت به ازای هر ساعت ۱۶۵۰۰ تومان

– هزینه ایاب ذهاب ۶۰۰۰ تومان اعلام می گردد

– با توجه به افزایش در سایر مزایای ضریبی همچون ( حق بیمه، سنوات، عیدی و پاداش، عائله‌مندی و … ) و رشد پایه مزدی ۳۶٫۵ درصد طی بررسی در هزینه تمام شده رعایت ضریب متوسط حداکثر ۴۲٫۹۱ درصد حداقل ۳۶٫۵ درصد به سایر سطوح مزدی ( کار ثابت، نیروی حمل اثاثیه، کارگران ساختمانی و … ) به شرح زیر اعلام می گردد.

– متوسط محاسبه مزد پایه کار ثابت به ازای هر ساعت ۵۰۰۰ تومان * ۳۰ روز – نکته (زیر ۶ ساعت کار ۶ ساعت محاسبه می گردد).
– نرمال قیمت هر طبقه راه پله در ساختمان های عادی ۱۴۵۰۰ تومان و محوطه پارکینگ و حیاط به ازای هر صد متر یک طبقه محاسبه می گردد.
در صورت بکارگیری کارگران ساده و ماهر درخواست مکتوب خود را پیرامون گروه شغلی به دبیرخانه انجمن صنفی کارفرمایی ارسال فرمایید. لیست شرکتهای مورد تایید متعاقبا طی اطلاعیه اعلام می‌گردد و ( همکاران گرامی با توجه به متفاوت بودن ایام کاری هر ماه و در صورتیکه مدت قرارداد شرکت با مصرف کنندگان کمتر از یک ماه باشد، استعلام قیمت ماهانه دبیرخانه انجمن امکانپذیر می باشد).

 

شرح هزینه تمام شده مزد و مزایای مربوط به نیروی انسانی مجرد، متاهل بدون فرزند، عدم شمول ماده ۸۶ تامین اجتماعی با توجه به روزهای کاری در سال ۹۸ (شرح ذیل به ازای هر ساعت کاری بوده و قیمت ها به تومان محاسبه شده است.)

شرح هزینه سال ۹۷ سال ۹۸
خالص متوسط هزینه مزد ۵۹۹۶٫۳ ۸۷۱۲٫۹
خالص متوسط کمک هزینه رفاهی ۵۸۳٫۷ ۱۰۷۶٫۳
متوسط کمک هزینه مسکن ۲۲۸٫۲ ۵۶۶٫۵
متوسط حق بیمه ۳۰ درصد ۲۱۲۲٫۶ ۲۹۳۶٫۸
متوسط سنوات ۵۲۹٫۷ ۷۱۶٫۱
متوسط عیدی و پاداش ۱۰۵۹ ۱۴۳۱٫۸
متوسط هزینه تمام شده مزد و مزایا ۱۰۵۲۰ ۱۴۰۶۹٫۱

کل ساعت کار مفید در سال ۱۳۹۸ طبق قانون ۲۱۱۸٫۲۱ ساعت می باشد.

نرخنامه مزد سال ۱۳۹۸ کارگران ساعتی شاغل در شرکت های خدمات خانگی

نرخنامه مزد سال ۱۳۹۸ کارگران ساعتی شاغل در شرکت های خدمات خانگی

 

تنظیم خبر: منصور حیدرپور، خبرنگار گروه تولید محتوای طراحی سایت باران

۱۳۹۸-۲-۳ ۲۲:۲۳:۰۶ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۸|اخبار|