اپلیکیشن خدمت از ما

جذب نیروی خدماتی نظافتی در تهران

شرکت خدماتی نظافتی سورن در تهران

جذب نیروی خدماتی نظافتی و آشپزی

جهت نظافت آپارتمان / راه پله / منزل مسکونی

 

شماره تماس:

۵۵۷۸۹۵۴۴

۸۸۵۹۱۰۳۲

۴۴۷۰۴۸۳۷

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۳:۰۳:۰۱ +۰۰:۰۰آذر ۶ام, ۱۳۹۶|استخدام نیروی نظافتی|