شرکت خدمات نظافتی مهرگان
خدمات بیمه ای  ویژه شرکت های خدماتی

شرکت خدماتی شمیم سیب سرخ

شرکت خدماتی شمیم سیب سرخ

استخدام نیروی خدماتی برای امور نظافتی و خدماتی

۰۳۱۳۴۲۱۷۵۲۱
۰۹۱۳۲۱۶۱۲۴۸

استخدام shamimsibsorkh-Nezafat-estekhdam

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۱۲:۴۳:۵۱ +۰۰:۰۰مهر ۱۰ام, ۱۳۹۷|استخدام نیروی نظافتی|بدون ديدگاه