شرکت خدمات نظافتی بهاره شهریار

 

نظافت منزل پاسداران تهران ، نظافت منزل تهران ، شرکت خدماتی نظافتی همیار گستر

 
نظافت و شرکت خدماتی در کرج ، گوهردشت، عظیمیه


شرکت خدماتی ستاره صبح ایرانیان

شرکت خدماتی ستاره صبح با ۱۲ سال سابقه “تاسیس وثبت رسمی”۱۳۸۵

ارسال کارگر امین  و با تجربه  روزمزد و ساعتی  جهت  امور نظافت منزل

((تخصص  کارگران ارسالی  ستاره صبح کسب  رضایت  وسواسی ها ست))

 

۳۶۵۵۷۹۱۰_۰۲۶               

۰۹۰۲۴۲۷۶۷۰۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

 

 

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۱۶:۰۰:۰۷ +۰۰:۰۰بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۷|البرز|