خدماتی نظافتی بهیاران سبز امداد

انجام امور نظافتی منازل و شرکتها

شماره ثبت : ۱۰۹۷۴
خدمات
نظافت منازل
نظافت شرکت ها
نظافت اداره جات
اعزام نظافت چی
اعزام پرستار

آدرس  : بوشهر عاشوری رو به روی مسجد قران نبش کلید سازی هاشمی شرکت بهیاران

شماره تماس
۰۷۷۳۳۳۲۳۵۱۶
۰۹۹۰۵۷۶۲۱۷۶
۰۹۳۵۴۷۸۱۲۷۸

۱۳۹۵-۷-۳ ۱۹:۱۳:۳۶ +۰۰:۰۰مهر ۳ام, ۱۳۹۵|بوشهر|