خدماتی نظافتی فرهنگ

انجام امور شستشو و نظافت منازل

نظافت محل کار، اداره جات، منازل و …

اعزام کارگر خانم و آقا
شماره تماس :
۰۵۱۳۶۵۸۸۳۲۰
۰۹۳۳۹۴۳۰۰۳۲
۰۹۳۰۵۸۱۵۸۴۳
۰۹۱۲۷۷۱۴۳۷۴

پاسخگو شبانه روزی

۱۳۹۵-۷-۳ ۱۸:۴۸:۲۰ +۰۰:۰۰مهر ۳ام, ۱۳۹۵|خراسان جنوبی|