نظافت منزل پارس پاک

نظافت منزل ادارات خانه تکانی، حمل اثاثیه منزل، برگزاری مجالس مراسم پذیرایی ..کودک یاری ونگهداری ازکودک درمنزل …نگهداری سالمند درمنزل وبیمارستان باقرارداد رسمی دراسرع وقت وبدون تعطیلی

منازل ومحل زندگی خود رابه هرکسی نسپارید
شرکت پارس پاک باشماره ثبت ۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۸۶۷۸
عقدقراردادبامجتمع های مسکونی وادارات بانیروی اقا وخانم فوق حرفه ای فقط درامورنظافت
فقط یکبارکافیست به ما اعتماد کنید فقط یکبار

شماره تماس :

۰۹۰۱۷۹۶۴۲۳۸

۱۳۹۵-۸-۱۳ ۲۰:۵۸:۰۱ +۰۰:۰۰آبان ۱۴ام, ۱۳۹۵|قزوین|