قیمت خدمات نظافتی در شیراز

قیمت خدمات نظافتی در شیراز و استان فارس بدین ترتیب می باشد. لازم به ذکر است این قیمت ها ممکن است در برخی از شرکت ها با تفاوت نسبی در قیمت نهایی ارائه شوند.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و مشاوره با ما در تماس باشید.

قیمت های زیر توسط شرکت خدمات نظافتی شکوفایی شیراز تهیه شده است.

 

قیمت خدمات نظافتی در شیراز
نوع خدمات تعداد روزهای کارکرد نیرو ساعت کاری روزانه دستمزد ماهانه
امور منزل ۱ روز در هفته ۸ ساعت ۵۰۰۰۰ تومان ۲۵۰۰۰۰ تومان
امور منزل ۵ جلسه در ماه ۴ ساعت ۳۵۰۰۰ تومان ۱۷۵۰۰۰ تومان
امور منزل ۲ روز در هفته ۸ ساعت ۴۸۰۰۰ تومان ۴۳۲۰۰۰ تومان
امور منزل ۹ حلسه در ماه ۴ ساعت ۳۳۰۰۰ تومان ۲۹۷۰۰۰ تومان
امور منزل ۳ روز در هفته ۸ ساعت ۴۵۰۰۰ تومان ۵۸۵۰۰۰ تومان
امور منزل ۱۳ جلسه در ماه ۴ ساعت ۳۰۰۰۰ تومان ۳۹۰۰۰۰ تومان
امور منزل ۴ روز در هفته ۸ ساعت ۴۰۰۰۰ تومان ۷۲۰۰۰۰ تومان
امور منزل ۱۸ جلسه در ماه ۴ ساعت ۲۸۰۰۰ تومان ۵۰۴۰۰۰ تومان
امور منزل ۵ روز در هفته ۸ ساعت ۳۵۰۰۰ تومان ۷۷۰۰۰۰ تومان
امور منزل ۲۲ جلسه در ماه ۴ ساعت ۲۵۰۰۰ تومان ۵۵۰۰۰۰ تومان
امور منزل ۶ روز در هفته ۸ ساعت ۳۴۰۰۰ تومان ۹۰۰۰۰۰ تومان
امور منزل ۲۲ جلسه در ماه ۴ ساعت ۲۷۰۰۰ تومان ۷۰۰۰۰۰ تومان
۱۳۹۶-۷-۲۶ ۱۵:۵۱:۳۷ +۰۰:۰۰مهر ۲۵ام, ۱۳۹۶|فارس, مقالات|