شرکت خدمات نظافتی آرتا

نظافت منزل رادین گهر کوشا

نظافت مجتمع های مسکونی،منازل، ادارات، راه پله ها، شرکت ها، هتل ها و…


آماده عقد قرار داد با سازمان ها
شماره های تماس:
۳۸۲۵۲۸۱۹
۰۹۱۸۷۷۹۱۹۳۱
۰۹۱۸۷۷۹۱۹۳۲
۰۹۱۸۷۷۹۱۹۳۳

۱۳۹۵-۸-۹ ۱۸:۱۹:۲۳ +۰۰:۰۰آبان ۹ام, ۱۳۹۵|همدان|