شرکت خدمات نظافتی مهرگان
خدمات بیمه ای  ویژه شرکت های خدماتی

شرکت ها و دفترهای موجود در کردستان جهت انجام امور نظافت منازل، آپارتمان ها، ساختمان ها، محل کار و…

آبان ۱۳۹۵