Ads
Ads

درباره ما

user  277 بازدید

این سایت جهت برآورده کردن نیاز مردم ایران از جهت انجام امور خدمات منازل و ادارات و … طراحی گردیده تا نیاز مردم به شرکت های نظافتی ساده تر رفع گردد و بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین انتخاب را داشته باشند.

این سایت توسط گروه مهندسی باران طراحی شده تا نیاز به شرکت های خدماتی و نظافتی ساده تر رفع گردد.