گروه نظافتی نوین آذربایجان شرقی
نظافت تخصصی را از ما بخواهید

نظافت منزل، راه پله، حیاط، پارکینگ، شرکت ها و مجتمع ها با نیروی کاملا تخصصی و آموزش دیده آقا و خانم
تمامی نیروها با تجربه بیش از دوسال و سه ماه آموزش بدو خدمت میباشند
عقد قرارداد با شرکت ها مجتمع ها جهت ارسال نیروی ثابت هفتگی، ماهانه
اعزام نیروی خانم و آقا حرفه ای جهت نظافت منزل به صورت نصف روز و تمام روز
در صورت نارضایتی از نیروی اعزامی با تماس مشتری سریعا نیروی جایگذین اعزام میشود
رضایت شما اعتبار ماست