شرکت خدماتی نظافتی تاژ در تهران

جذب نیروی خدماتی نظافتی و آشپزی

جهت نظافت آپارتمان / راه پله / منزل مسکونی

 

شماره تماس:

شمال: ۲۲۸۷۴۶۴۳

غرب: ۴۴۲۹۴۶۳۴

شرق: ۷۷۷۲۹۷۰۷

مرکز: ۸۸۸۳۷۸۱۹

حاجی

۰۹۱۹۳۵۰۷۸۷۶