نظافت منزل، ادرات، شرکت ها و دفاتر کاری خدمات شامل:

  • نظافت منازل، ادرات و …
  • اعزام نیرو جهت پذیرایی
  • هرس کردن درختان و…

بیش از 7 سال سابقه
آدرس :
کاشان خیابان باباافضل شرکت خدماتی نظافتی کاشان پاک
شماره ثبت : 8833
شماره تماس :
55461357
09360176700