شرکت خدمات نظافتی کیمیا مهر شیخ صدوق اصفهان

ارائه دهنده کلیه خدمات نظافتی شامل نظافت منزل، نظافت ادارات، و… در کلیه مناطق اصفهان خدمات نظافتی کیمیا مهر شیخ صدوق اصفهان

شماره ثبت 51145

اعزام نظافتچی حرفه ای و آموزش دیده به سراسر اصفهان

اعزام پرستار و نگه دار سالمند و کودک و مراقبین دوره دیده و مجرب

شماره های تماس:
03136642617
03136644878
09132115838

خدمات نظافتی کیمیا مهر شیخ صدوق اصفهان