شرکت خدمات نظافتی ابتکار نظافت آریا البرز

ارائه دهنده خدمات نظافتی در تمامی نقاط استان البرز خدمات نظافتی ابتکار نظافت آریا البرز

تلفن های مارا از ۱۱۸ با نام ( ابتکار ) بخواهید

شرکت ابتکار نظافت آریا

☎️   ☎️   ☎️   ☎️   ☎️
۳۲۲۱۷۷۰۴
۳۲۲۱۹۹۱۰
۳۲۵۵۶۸۹۸
۳۲۵۵۶۸۹۳
۳۴۵۷۷۴۲۶
۳۴۵۷۴۸۵۲
۳۲۵۵۷۹۶۷
۳۲۵۱۷۸۵۰
۰۹۱۲۰۷۸۱۰۴۳
۰۹۱۲۰۷۸۳۸۲۳
۰۹۰۳۲۳۸۵۷۰۰
۰۹۰۳۲۳۸۵۷۰۱
۰۹۰۳۲۴۹۲۴۴۸
آماده ارائه خدمات نظافتی تاسیساتی سراسر کرج
?????????
@ebtekarnezafatarya
آگهی استخدام:
نیازمند نیروی خانم و آقا
جهت نظافت منازل و ادارات
وقت شناس، منضبط ،
محدوده سکونت داخل کرج
از مارلیک و فردیس تماس نگیرید لطفا .
حداکثر سن ۴۰سال

محدوده فعالیت: از پل فردیس تا آزادگان، عظیمیه، خ بهشتی

@ebtekarnezafatarya
تماس : ۰۹۱۲۰۷۸۱۰۴۳

خدمات نظافتی ابتکار نظافت آریا البرز