شرکت خدمات نظافتی مهتاب

انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی در تمام نقاط کرج شماره ثبت شرکت خدمات نظافتی مهتاب: 385992

زیرقیمت اتحادیه مواد شوینده رایگان
پودر، مایع سفید کننده و شیشه شوی
دوطبقه 20/000 تومان نیروی خانم وآقا
سه طبقه 25/000 تومان انجام کلیه امور ساختمانی
چهارطبقه 30/000 تومان (نقاشی ساختمان – سقف کاذب – باغبانی)
پنج طبقه 35/000 تومان
نیمه وقت (4ساعت) 35/000 تومان 34572363 – 34572331 – 09351683217
تمام وقت (8 ساعت) 70/000 تومان

شماره تماس:

02634572331

02634572363

09351683217

خدمات نظافتی مهتاب