شستشوي تخصصي شوتينگ زباله ساختمانهاي مسكوني و اداري با دستگاه مخصوص

ضد عفوني و ميكروب زدايي ديوار شوتينگ

شماره تماس:

داوود محمدبیگی

09124350350