انجام امور خدماتی و نظافتی منازل، راه پله ها و …

منازل 40000

راه پله 35000

اسباب کشی 15000

خانم تهرانی – شبانه روزی

شماره های تماس :

66565961

66566916

66566926