شرکت خدماتی منزل موج نو

//شرکت خدماتی منزل موج نو

شرکت خدماتی منزل موج نو

نظافت منازل،ادارات و راه پله،مجری کلیه امور نظافتی پرسنل متخصص پذیرایی و تشریفات

شماره های ما را از 118 بخواهید،تحت پوشش بیمه مسولیت

نیروی مجرب مخصوص شرکتها و ادارات،پروژه های کنتراتی با دستگاه های صنعتی
حفظ و نگهداری مجتمع ها و برج هافمجری کلیه امور پیمانکاری و قرار دادی

شماره های تماس:

88514692

77184511

26314619

33680395

66551728

09109565708

توسط |2016-10-14T20:55:27+03:30اکتبر 3rd, 2016|تهران|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه