خدمات نظافتی پاکان با بیش از ۶ سال سابقه درخشان در تهران فعالیت می نماید
با عقد قرار داد به صورت دائم و موقت

انجام تمامی کار های نظافتی اعم از:
نظافت راه پله
(راه پله، نرده، کلید پریز، کابین آسانسور، درب های آسانسور، پنجره ها، پارکینگ، حیات، درب های ورودی ، کندن برچسپ های درب منزل، تمیز کردن اف اف )

نظافت داخل واحد
(دیوار ها درب ها، شیشه، پنجره ، سرویس های بهداشتی، درب ها، و دیوار ها، آشپز خانه )
و …
نیروی ثابت و مطمئن
دارای بیمه حوادث و کارت کار
با رضایت کامل شما
در صورت ناراضی بودن هیچ وجهی دریافت نمیشود

شماره تماس:

عارف عظیمی
۳۳۴۶۹۷۴۲
۰۹۱۲۰۸۹۴۴۳۸
۰۹۳۳۸۰۲۳۱۲۸