نظافت منزل،راه پله،ادارات خدمتکار روزانه دایم کنترات

نظافتچی 8 ساعت 30000 هزار تومان

 

شماره های تماس:

22925254

22136547

22925255

88205593