نظافت منازل،راه پله،ادارات با پرسنل بهار پرداخت بعد از رضایت

نظافتچی آقا و خانوم 25000 هزار تومان

 

شماره های تماس:

22183430

88810412

26603903