نظافت منازل،ادارات و راه پله با پرسنل خانم و آقا

8 ساعت کار 25000 هزار تومان

 

شماره های تماس:

22181645

888812703

77542380