شرکت خدماتی نظافتی پاک کن

اعزام نیروی نظافتی ماهر خانم و آقا به مناطق شرق تهران و شمال تهران

اعزام نیرو برای راه پله و مشاعات شما و اعزام نیروی برای پذیرایی از مجالس …

09197548134

77578830

88397542

33050633

77556147

22757830

22757880

22555330

pakkon-cleaning-services-business-nezafat