نظافت منازل،راه پله و ادارات به صورت روزمزدی و کترات

8 ساعت کار حرفه ای 30000 هزار تومان

 

شماره های تماس:

44871028

44423914

66354842