قبل از هر تصمیمی قیمت های ما را جویا شوید

شرکت و دفتر خدماتی و نظافتی سحرگاهان

با نظافت منازل، شرکت ها ، راه پله

نگهداری و پرستاری از سالمند

نگهداری و پرستاری از کودک

 

تا 6 واحد: هر 6 بار سفارش = یکبار رایگان

بالای 6 واحد: هر 9 بار سفارش= یکبار رایگان

شرکت خدمات نظافتی سحرگاهان

با 10 سال سابقه

خدمات نظافت با نازلترین قیمت در تهران

77247114

77247562

09904858380 بیات

شرکت خدماتی و نظافتی سحرگاهان تهران

شرکت و دفتر خدماتی و نظافتی سحرگاهان تهران