شرکت خدمات نظافتی حکمت تهران

ارائه دهنده کلیه خدمات نظافتی در مناطق تهران، تهرانسر، شهرقدس، وردآورد و کرج و … شرکت خدمات نظافتی حکمت تهران

اعزام نیروی خانم و آقا در اسرع وقت

نظافت منزل ساعتی 9000 هزار تومان

نظافت راه پله چهارساعته 32000 هزار تومان

نظافت راه پله هشت ساعته 60000 هزار تومان

شماره های تماس:

09333522427

09100229979