شرکت خدمات نظافتی شکوه تهران

دارای مجوز رسمی و فعالیت زیر نظر اتحادیه

خدمات:

  • اعزام نیروی خانم و آقا به تمام نقاط
  • اعزام نیروی دائمی و روزمزد
  • نظافت راه پله، منازلو شرکت ها
  • سمپاشی منازل و رستوران
  • ریشه کنی، سوسک و ساس

تمامی امور بصورت تضمینی و فاکتور رسمی شرکت صورت می گیرد

قیمت ها:

  • نظافت شرکت و منزل 4 ساعت ۴۰۰۰۰
  • ۶ ساعت۵۰۰۰۰
  • ۸ ساعت۶۰۰۰۰
  • نظافت راه پله  ۴طبقه ۳۵۰۰۰
  • 5 طبقه ۴۰۰۰۰

اعزام نیروی روز مزد خانم و آقا تضمینی
پرداخت وجه در صورت رضایت مشتری

تلفن:
پیروزی 33335297
درواز شمیران 77542814
تهران نو 77751826
شریعتی 88171438