شرکت خدمات نظافتی نورا – شماره ثبت 55441

نظافت راه پله، منازل، ساختمان های نوساز و مجالس

نظافت منزل توسط خانم شهریار و نظافتچی خانم در شهریار، اندیشه و کرج

 

با مدیریت خانم موسوی

09196978136
09384745591

 

شرکت خدمات پرستاری در منزل شهریار – شماره ثبت 55441

پرستار سالمند و کودک

نگهدار سالمند ، کودک و نوزاد

مراقب بیمار به صورت شبانه روزی، شبانه، مقطعی در بیمارستان و منزل

 

09196978136
09384745591

خانم موسوی

شرکت خدمات نظافتی و پرستاری شهریار ، اندیشه، فردیس، کرج

شرکت خدمات نظافتی و پرستاری شهریار ، اندیشه، فردیس، کرج

 

 

 

ارائه خدمات در شهریار، تمام فازهای اندیشه، فردیس، کرج، ملارد، شهرقدس، خادم آباد و …

همچنین این شرکت استخدام نظافتچی و نیروی خدماتی و پرستاری خانم و آقا دارد و جذب می کند.

 

شرکت خدمات نظافتی در اندیشه شهریار
شرکت طلوع ارامش پویا شهریار
نظافتچی خانم شهریار
شرکت سانا پاک شهریار
خدمتکار منزل شهریار
شرکت خدماتی قطره باران
شرکت خدماتی نگین سبز
همیار گستر

نظافت منزل در اندیشه شهریار
خدمتکار منزل شهریار
نظافت راه پله در شهریار
استخدام نظافتچی در شهریار
کارگر خدماتی در شهریار
شرکت سانا پاک شهریار
شرکت طلوع ارامش پویا شهریار
قیمت نظافت منزل