شرکت خدمات نظافتی باران

ارائه دهنده خدمات نظافتی در کلیه مناطق شمال تهران

نظافت منازل، راه پله، پذیرایی

اعزام خدمتکار منزل به صورت قراردادی

اعزام نظافتچی آقا و خانم

اعزام نظافتچی به صورت شبانه روزی

شماره های تماس شرکت

22708913

22753866

77631396

86016264

66720602

33784138