شرکت خدمات نظافتی شهر پاکیزه

انجام کلیه امور نظافت منازل.راهپله.شرکتها.ادارات وموسسات دولتی و خصوصی

لیست قیمتها

نظافت منزل و محل کار
آقا ۸ ساعته ۶۰.۰۰۰
۴ ساعته ۴۰.۰۰۰

خانم ۸ ساعته ۷۰.۰۰۰
۴ ساعته ۵۰.۰۰۰

شماره های تماس :

تهرانپارس غربی ۷۷۲۸۶۲۲۵
تهرانپارس شرقی ۷۷۰۶۸۳۳۷
نارمک ۷۷۹۹۰۲۶۲
نظام آباد ۷۷۵۸۴۲۲۸
نامجو ۷۷۵۵۹۷۵۰
میدان سپاه ۷۷۵۴۲۶۱۶
عباس آباد ۸۸۴۵۰۵۳۷
تخت طاووس ۸۸۴۷۵۲۹۱
یوسف آباد ۸۸۴۱۲۹۵۵
انقلاب ۶۶۹۷۱۱۹۵
ولیعصر ۶۶۹۶۳۷۷۵
جمهوری ۶۶۹۶۳۲۹۹
گیشا ۸۸۲۶۸۴۹۶
شهر آرا ۸۸۲۳۰۶۲۵
فاطمی ۸۸۲۳۰۶۲۴
صادقیه ۴۴۲۷۶۹۱۳
جنت آباد ۴۴۳۵۰۷۳۲
شهران ۴۴۳۵۷۹۱۸
سعادت آباد ۲۲۱۱۵۸۹۵
فرح زاد ۲۲۳۶۰۹۶۶
سئول ۲۲۱۲۷۵۳۲
شهرک غرب(صنعت) ۸۸۵۷۸۹۴۷
شهرک غرب(دادمان)۸۸۵۷۸۹۴۸
پاسداران ۲۶۳۱۲۰۹۸
میرداماد ۲۶۴۱۱۳۳۰
ظفر ۲۶۴۱۰۳۳۹
قلهک ۲۶۴۰۷۹۶۶
تجریش ۲۲۷۴۶۲۴۶
نیاوران ۲۲۷۴۸۱۴۳
دربند ۲۲۷۴۸۱۲۶
ونک ۸۸۴۴۷۸۹۰
توانیر ۸۸۴۷۵۱۹۹