شرکت خدماتی پاکروبان آرش بابیش از 15سال سابقه درخشان

آماده عقد قرارداد با شرکتها وارگانهای دولتی وخصوصی می باشد باتخفیف ویژه.


اعزام نیروی خانم وآقا حرفه ای وتضمینی بصورت شبانه روزی وبدون تعطیلی .
قابل توجه کارفرمایان محترم: با تامین نیروی خود از شرکتهای که مجوز رسمی دارند از ورود افراد معتاد وسودجو به محل خصوصیتان جلوگیری کنید.مادرهمه جای تهران شعبه داریم.
تلفن تماس :

تهرانپارس:
77189729
77189730
دفتر مرکزی:
66123239