شستشو قالی مبل موکت خوشخواب در محل با دستگاه تضمینی

نظافت راه پله با کارواش تضمینی

شسشتوی دیوار

اسید شوئی کف و سرامیک، سرویس ، حمام

نمای ساختمان و شستشوی شیشه

 

تلفن: 37583211  (0513)

09357382718

09303710752 سید علی خطیبی

نظافت راه پله پدیده مشهد

نظافت راه پله پدیده مشهد