شرکت خدمات نظافتی نوین پاک پدیده مشهد

نظافت منزل، حیاط، راه پله، پشت بام و غیره

با نیروهای قابل اعتماد

بهترین کیفیت و کمترین قیمت

تلفن: ۳۷۵۸۳۲۱۱ (۰۵۱۳)

۰۹۳۵۷۳۸۲۷۱۸

۰۹۳۰۳۷۱۰۷۵۲ سید علی خطیبی

نظافت راه پله پدیده مشهد

نظافت راه پله پدیده مشهد