اعزام نیروی نظافتی حرفه ای جهت انجام کلیه خدمات نظافتی برای شما با شماره ثبت : 58504

  • متخصص در کلیه امور نظافتی
  • نظافت راه پله،ادارات،شرکت ها،و منازل و شستشوی نما
  • اعزام نیروی حرفه ای و مجرب خانم و آقا

شماره های تماس:

09157774161
09150084161
05138844639