شرکت خدمات نظافتی پاکان گستر

 

❌انواع خدمات ❌

نظافت واحد با دستگاه های پیشرفته ✔️
نظافت ماهانه آپارتمان به صورت دوره ای ®️
دستگاه های مخصوص نظافت ♨️

هزینه تمام خدمات شرکت پس از رضایت مشتری به حساب شرکت واریز میشود ✅

نکته مهم ⬅️ تمام نیروهای شرکت بیمه مسعولیت هستند و در صورت هر گونه اتفاق مدیر ساختمان و یا فرد درخواست کننده هیچگونه مسئولیتی ندارد