انجام دهنده کلیه امور نظافت منازل،شرکت ها،ادارات و…


عقد قرارداد به صورت روزانه و ماهیانه
ارائه دهنده خدمات در سطح سیستان و بلوچستان
شماره تماس :
,09300988058