نظافت ادارات،نظافت راه پله،نظافت آسانسور و واحد های مسکونی،مجتمع های تجاری و اداری

آماده اعزام نیروی نظافتچی آموزش دیده جهت نظافت راه پله و مشاعات ساختمان

اعزام نیرو جهت پرستاری از سالمندان شما

 

شماره های تماس:

02833792293
09196989115
09193818400