نظافت منزل ادارات خانه تکانی، حمل اثاثیه منزل، برگزاری مجالس مراسم پذیرایی ..کودک یاری ونگهداری ازکودک درمنزل …نگهداری سالمند درمنزل وبیمارستان باقرارداد رسمی دراسرع وقت وبدون تعطیلی

منازل ومحل زندگی خود رابه هرکسی نسپارید
شرکت پارس پاک باشماره ثبت 718 و شناسه ملی 14003958678
عقدقراردادبامجتمع های مسکونی وادارات بانیروی اقا وخانم فوق حرفه ای فقط درامورنظافت
فقط یکبارکافیست به ما اعتماد کنید فقط یکبار

شماره تماس :

۰۹۰۱۷۹۶۴۲۳۸