شرکت پرند با 11 سال سابقه در زمینه خدمات نظافتی توسط افراد مجرب و نظافت منازل و راه پله

شستشوی نما و سایر خدمات نظافتی با کمترین هزینه.

خدمات قابل ارائه :

شستشو نمای

نظافت منازل، شرکت ها، ادارات و …
افراد جویای کار نیز میتوانند به آدرس خیام جنوبی ساختمان رضوی 2 طبقه اول واحد 3 مراجعه کنند.

شماره تماس :

۰۲۸۳۳۲۴۴۶۲۸