شرکت خدمات نظافتی و پرستاری درنیکا افتخار دارد بهترین نیروهای باتجربه و متعهد را برای خدمت به شما همشهریان قمی تامین کند.

پرستاری و مراقبت از سالمندان و کودکان در منزل

مراقبت از بیمار در بیمارستان

نظافت منازل ، دفاتر کار و…

سمپاشی با ضمانت

اثاث کشی ، تاسیسات و تعمیرات و …

 

شماره تماس:

حسن مسلمی

09108393001

02537849002

شرکت خدمات نظافتی درنیکا در قم