شرکت خدمات نظافتی الماس خرم دره لرستان

مرکز خدماتی الماس خرم دره ارائه دهنده خدمات در کلیه نقاط لرستان با شماره ثبت 11190

ارائه دهنده خدمات:

  • نظافت راه پله آپارتمان
  • نظافت داخل منزل
  • پرستاری
  • اسباب کشی

دارای مجوز رسمی از اداره کار
اعتبار ماچهارسال سابقه مامی باشد

جواب گوی شبانه روز / نظری: 09160466717
نظرات وانتقادات: 50001030501498

زیبایی شهرمان را ازخانه هایمان شروع کنیم

شرکت خدمات نظافتی الماس خرم دره لرستان