لیست قیمت خدمات نظافتی به صورت کلی به شرح ذیل می باشد و ممکن است در برخی شرکت ها با کمی اختلاف خدمات ارائه شود.

نظافت منازل و … در برخی شرکت ها با توجه به نیاز شما ممکن است تفاوت داشته باشد. لذا به مواردی مثل مواد شوینده، دستگاه های استفاده شده و خدمات ارائه شده و … توجه داشته باشید.

در صورت نیاز به قیمت دقیق می توانید شماره مربوطه به شرکت خدماتی مورد نظر را از طریق بخش جستجوی سایت پیدا کرده و با شرکت مربوطه تماس حاصل کنید.

لیست قیمت خدمات نظافتی

تعداد واحد مسکونی

تعداد روزهای خدمات در یک ماه

نرخ خدمات ماهیانه

3 طبقه 3 واحد

4 روز در یک ماه / هفته ای یک بار

70،000 تومان

3 طبقه 6 واحد

4 روز در یک ماه / هفته ای یک بار

80،000 تومان

3 طبقه 9 واحد

4 روز در یک ماه / هفته ای یک بار

90،000 تومان

4 طبقه 4 واحد

4 روز در یک ماه / هفته ای یک بار

70،000 تومان

4 طبقه 8 واحد

4 روز در یک ماه / هفته ای یک بار

90،000 تومان

4 طبقه 12 واحد

4 روز در یک ماه / هفته ای یک بار

100،000 تومان

5 طبقه 5 واحد

با یک طبقه پارکینگ

4 روز در یک ماه

هفته ای یک بار

80،000 تومان

5 طبقه 10 واحد

با یک طبقه پارکینگ

4 روز در یک ماه

هفته ای یک بار

100،000 تومان

5 طبقه 15 واحد

با یک طبقه پارکینگ

4 روز در یک ماه

هفته ای یک بار

توافقی

5 طبقه 20 واحد

با یک طبقه پارکینگ

4 روز در یک ماه

هفته ای یک بار

توافقی