انجام امور نظافت منازل، راه پله ها و امور خدماتی


اعزام کارگر مقطعی خانم و آقا برای نظافت منازل، ادارات، شسشتشو و …
اعزام نیروی ثابت خانم و آقا
تعویض نیرو در صورت هرگونه نارضایتی فقط با یک تماس
شماره تماس : 09171573160