انجام امور نظافتی توسط شرکت نظافتی ساپ (سفیر آسایش پارس) با شماره ثبت 2026


خدمات :

  • نظافت منزل
  • انجام تاسیسات
  • خدمات عمومی
  • اعزام نظافتچی و سرایدار
  • انجام امور ساختمانی

مدیر عامل: مهندس مهدی بیات
مدیریت داخلی : مهندس محسن بیات
اعضای هیئت مدیره :
سرکار خانم مهندس مهلا بیات
مهندس مصطفی بیات
جناب آقای حسینعلی بیات
بازرس : سرهنگ بازنشسته جناب آقای داود ابراهیمی
مسئول امور اداری :  سرکار خانم مهندس شبنم ملکی
مسئول سامانه ها : سرکار خانم فتاحی
متصدی امور دفتری : سرکار خانم نیایش داوری
آدرس :
ملایر خیابان شهید طلوعی کوچه دفتری مجتمع تجاری آرین طبقه 3 واحد 14
شماره تماس :
08512233447