شرکت خدماتی زیتون

ارائه دهنده کلیه خدمات نظافتی در محدوده فومن و اطراف آن

دارای کادری مجرب و مسئولیت پذیر

نظافت منزل

نظافت محل کار

نظافت راه پله

نگهداری از سالمندان

نگهداری از کودکان

اعزام نظافتچی آقا و خانم

شماره تماس:

01334733395