شرکت نظافتی راهبران توسعه خدمات تبریز ارائه دهنده خدمات نظافتی در سطح شهر تبریز

امور خدماتی و نظافتی شرکت شامل

  • نظافت منازل
  • پذیرایی مجالس
  • پذیرایی جشن ها
  • نیروی خانم و آقا
  • نگهداری کودک و سالمندان

شماره ثبت : 36323

شماره های تماس:

041-33285439

شعبه دو

041-36558565

041-36558566