شرکت خدمات نظافتی پاکیزگان آذرآبادگان

ارائه خدمات نظافتی ساختمان ومراکز اداری وتجاری.


ارائه پرستاری کودکان وسالمندان باکادر مجرب آقاخانم.

بایکبار امتحان مشتری دائمی خواهید بود.
شماره های تماس :
09149054289

04136685635
09335184593

09147766794
09148674289